‘Moeilijk opvoedbare kinderen’

De term ‘moeilijk opvoedbare kinderen’ wordt door de maatschappij vaak gebruikt en refereert naar kinderen met gedragsproblemen, kinderen die hun emoties niet goed kunnen uitten, kinderen die snel agressief worden of juist heel gesloten zijn. Vaak hebben zulke kinderen extra aandacht nodig van hun ouders en in sommige gevallen is speciaal onderwijs noodzakelijk.

Ouders met kinderen die onder deze categorie vallen weten als geen ander hoe moeilijk de opvoeding kan zijn. Waar de een te maken heeft met een zeer druk kind dat zelfs ’s nachts vol energie zit heeft de ander te maken met kinderen die snel agressief worden en soms fysiek moeilijk te hanteren zijn. Omdat ze geen raad meer weten schakelen veel ouders hulp in van instanties zoals de GGZ of scholen die gespecialiseerd zijn in onderwijs voor moeilijk opvoedbare kinderen.

Cluster 4 scholen

De zogenaamde 4-cluster scholen zijn basis en middelbare scholen waar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind voorop staat. Er wordt onderzoek gedaan naar ingewikkelde gedrags- en leerproblemen en individuele begeleiding voor elke leerling is gegarandeerd. Op de website van de Kennisnet kun je als ouder veel informatie vinden over de missie en aanpak van deze scholen. Daarnaast kun je op de blog actuele informatie lezen over de nieuwste ontwikkeling op het gebied van onderwijs en begeleiding voor ‘moeilijk opvoedbare kinderen’.

Aantal leerlingen in speciaal onderwijs verdubbeld (bron: CBS)

Aantal leerlingen in speciaal onderwijs verdubbeld (bron: CBS)

Financiële vergoeding

Als ouder wil je natuurlijk niets liever dat je kind goed terechtkomt en de beste hulp krijgt die beschikbaar is. Helaas is het voor een groot aantal gezinnen niet vanzelfsprekend om kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben ook direct naar een speciale school te sturen. Financiën spelen veelal een belangrijke rol in de keuze om een kind speciaal onderwijs te bieden. Hoewel veel zorgverzekeraars speciaal onderwijs niet vergoeden is het wel mogelijk om een vergoeding van uw gemeente te krijgen voor het vervoer van en naar een speciale school. De gemeente bekijkt uw persoonlijke situatie (soort instelling, inkomen etc.) en beslist op basis hiervan of u een (gedeeltelijke) vergoeding kunt krijgen.