Nieuwe pensioenregels treffen nabestaanden

Je hebt het misschien al wel voorbij zien komen in de krant of op het journaal: de pensioenregels gaan veranderen. De eerste veranderingen zijn al per 1 januari 2014 ingevoerd en de rest staat voor 1 januari 2015 op de planning.

Als redenen voor deze veranderingen wordt aangedragen dat het pensioenstelsel beter bestand moet worden tegen grote veranderingen op de markt (denk maar aan de Eurocrisis) en dat mensen tegenwoordig ouder worden dan verwacht. Het is dan ook de bedoeling, dat pensioenfondsen hogere buffers gaan aanhouden en dat zij minder snel de pensioenen mogen aanpassen aan de inflatie.

Opbouw na inkrimping

Zo op het eerste gezicht lijken dat misschien goede argumenten voor een verandering. De laatste jaren hebben pensioenfondsen zich veelal genoodzaakt gezien om de uitkeringen te verlagen vanwege de economische malaise, iets wat nu weer snel opgebouwd moet worden. Toch zijn er aantal veranderingen gepland die grote gevolgen hebben. Vooral het nabestaandenpensioen moet het ontgelden bij de nieuwe pensioenregels.

Een forse daling

De veranderingen in het nabestaandenpensioen hebben tot het gevolg, dat de nabestaanden van werknemers die na 1 januari 2015 overlijden aanzienlijk minder partnerpensioen uitgekeerd krijgen. Het bedrag dat je jaarlijks maximaal opzij mag zetten voor je pensioen daalt vanaf volgend jaar namelijk met 12%. Hierdoor daalt uiteraard de pensioenopbouw en daardoor ook het nabestaandenpensioen. Mocht je hiermee te maken krijgen door het overlijden van je partner, dan betekent dit een flinke financiële terugval.

Wat je hebt opgebouwd tot 1 januari 2015 blijft gewoon staan, hier verandert gelukkig niets aan. Het zijn dan ook vooral de jongeren die getroffen worden door de nieuwe pensioenmaatregelen. Zij moeten immers hun pensioen nog helemaal opbouwen. Ook is er nog altijd een verschil tussen samenwonende en getrouwde partners, wat misschien achterhaald lijkt te zijn in onze moderne samenleving, maar toch nog altijd bestaat.

Goed voorbereid met een spaarverzekering

Wie met de nieuwe maatregelen in het vooruitzicht liever niet alleen afhankelijk is van de pensioenopbouw via de werkgever komt zelf in actie. Een goede manier om te zorgen voor een fatsoenlijke oudedagvoorziening voor zowel je zelf en je nabestaanden is een spaarverzekering.

verzekeringen_baby_spaarvarken_250x167Met een dergelijke spaarverzekering zet je geld opzij om je toekomstdromen te kunnen verwezenlijken. Dit kan voor een nieuw huis zijn, voor de studie van je kinderen, maar uiteraard ook voor de aanvulling van je pensioen. Kenmerken van een goede spaarverzekering zijn:

  • Een vaste rente.
  • Een lange looptermijn.
  • Tussentijdse opname van je geld is niet mogelijk.

Daar kan geen pensioenfonds tegenop!

Zorgen voor je eigen toekomst

Door de hervorming van het pensioenstelsel loont het dus om de touwtjes in eigen handen te nemen. De opbouw van een goed pensioen is helemaal niet meer zo vanzelfsprekend als dat vroeger was en zeker bij het overlijden van de hoofdkostwinner kan dit voor financiële problemen zorgen bij de nabestaanden. Zorg dan ook dat je goed voorbereid bent en na je pensionering nog zorgeloos kunt genieten van je nieuwe leven.

Reacties zijn gesloten