Uitspraak Hoge Raad gunstig voor gescheiden moeders

14/11/2015 at 10:57 , ,

Verzorgende moeders

Tot voor kort werd het kindgebonden budget (kgb) dat de verzorgende ouder ontving door de ex-partner afgetrokken van het bedrag dat aan alimentatie betaald moet worden. De Hoge Raad oordeelde op 9 oktober 2015 dat dit bedrag hier niet meer in meegenomen mag worden. Het kindgebonden budget is een bijdrage van het Rijk en mag geen invloed hebben op de zorgbijdrage van de ouders. Het kindgebonden budget telt wel mee voor het inkomen van de verzorgende ouder waardoor het wel invloed heeft op het bedrag dat beide partijen moeten bijdragen.

Wet hervorming Kindregelingen

Vanaf 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen ingevoerd. Hierdoor zijn er veranderingen in werking getreden met betrekking tot de bijdrage van de overheid aan de verzorging van kinderen. Zo kan bovenop het kindgebonden budget ook de zogeheten alleenstaande ouderkop worden toegepast. Dit is een extra bedrag tot kan oplopen tot maximaal € 3.050 per jaar. Dit vervangt de eerdere alleenstaande oudertoeslag en alleenstaande ouderkorting.

Er is een landelijke expertgroep van familierechters die zich bezighoudt met het opstellen van richtlijnen voor de vaststelling van de hoogte van de alimentatie. Afgaande op een uitspraak door de minister van sociale zaken zijn zij het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop van het bedrag aan alimentatie gaan aftrekken. De minister heeft daarop aangegeven dat zijn uitlating verkeerd begrepen was. De Hoge Raad is ingeschakeld om duidelijkheid te scheppen.

Uitspraak Hoge Raad

Uit de uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat de regeling verkeerd is toegepast de afgelopen jaren. Hierdoor hebben verzorgende ouders te weinig geld gekregen. In de meeste gevallen betreft dat de moeder. Vooral in situaties waarin de verzorgende ouder weinig inkomen heeft en de ex-partner veel verdient is deze uitspraak gunstig voor verzorgende ouders. Zij krijgen hierdoor meer armslag om de zorg op zich te nemen wat ten goede komt aan de kinderen die enorm gebaat zijn bij goede ondersteuning. Zij hebben tenslotte genoeg te stellen na de ingrijpende gevolgen van een scheiding. Doordat ouders vooral met hun eigen emoties en de financiële afspraken bezig zijn, hebben ze vaak geen oog voor de impact van de scheiding op hun kinderen.

Reacties zijn gesloten